Ubytovanie
Ubytovanie pre účastníkov kongresu je rezervované v hoteli Holiday Inn Trnava.

V prípade skupinovej rezervácie ubytovania alebo špeciálnych požiadaviek môžete emailom priamo kontaktovať aj Ing. Zuzanu Gálisovú na adrese galisova@farmi-profi.sk.
Prihlasovanie na podujatie bolo uzatvorené!