Účastnícky poplatok
Registrácia s platbou do 15. 9. 2019 (vrátane)
Člen Slovenskej obezitologickej asociácie, člen Obezitologickej sekcie SDS 20,- EUR
Nečlen Slovenskej obezitologickej asociácie, nečlen Obezitologickej sekcie SDS 30,- EUR
Sestry, členky SKSaPA, Farmaceut, člen SLeK 10,- EUR
Sestry, nečlenky SKSaPA, Farmaceut, nečlen SLeK 15,- EUR
Asistenti výživy 10,- EUR
Registrácia s platbou po 15. 9. 2019 a na mieste
Člen Slovenskej obezitologickej asociácie, člen Obezitologickej sekcie SDS 30,- EUR
Nečlen Slovenskej obezitologickej asociácie, nečlen Obezitologickej sekcie SDS 40,- EUR
Sestry, členky SKSaPA, Farmaceut, člen SLeK 17,- EUR
Sestry, nečlenky SKSaPA, Farmaceut, nečlen SLeK 25,- EUR
Asistenti výživy 20,- EUR
Spôsob platby
IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT TATRSKBX
Variabilný symbol 252610
Špecifický symbol číslo v komore
Správa pre príjemcu meno a priezvisko účastníka

V prípade záujmu o vystavenie faktúry kontaktujte prosím Ing. Gálisovú z FARMI-PROFI na adresu galisova@farmi-profi.sk (do správy prosím uveďte uhradenú sumu a všetky povinné fakturačné údaje). Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 3 pracovných dní po uskutočnení platby.
Prihlasovací formulár
Vyplňte prosím všetky povinné údaje vo formulári.
Osobné údaje
Údaje o pracovisku
Typ poplatku


Záujem o novú publikáciu

Názov:
DIABEZITA. Diabetes a obezita - nerozlučné dvojičky
Ľubomíra Fábryová, Pavol Holéczy a kolektív
(Facta Medica, Brno 2019. 200 strán. ISBN 978-80-88056-09-6)
Viac informácií

Mimoriadna cena pre účastníkov kongresu 24,20 EUR vrátane 10% DPH (bežná cena 33,50 EUR). Zaplatiť bude možné až na mieste konania kongresu.

Spôsob platby

Platobné údaje k bankovému prevodu vám doručíme ihneď po odoslaní prihlášky.
Ihneď po odoslaní prihlášky budete presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu VÚB eCard, kde uhradíte poplatok online svojou platobnou kartou.

ODOSLAŤ PRIHLÁŠKU S POVINNOSŤOU PLATBYOdoslaním tejto prihlášky udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov výlučne na organizačné účely súvisiace s 1. Kongresom Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenskými obezitologickými dňami s medzinárodnou účasťou.