Organizačný sekretariát
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
+421 2 6446 1555
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
+421 2 6446 1555
Organizačné zabezpečenie
Mgr. Dominika Magulová
+421 918 658 326
magulova@farmi-profi.sk
info@obezitologickedni2019.sk
Ubytovanie
Ing. Zuzana Gálisová
+421 908 452 468
ubyt@farmi-profi.sk
ubytovanie@obezitologickedni2019.sk
Prezidentka kongresu
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Viceprezident kongresu
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Vedecký sekretár kongresu
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Členovia organizačného výboru
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. (predseda)
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc. (predseda)
MUDr. Viera Kissová, PhD.
doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Mgr. Jozef Ukropec DrSc.
Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
MUDr. Igor Kehér
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
doc. MUDr. Viera Doničová, CSc.
Členovia programového výboru
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. (predseda)
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. (predseda)
doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., mim. prof.
RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
MUDr. Igor Kehér
MUDr. Viera Kissová, PhD.
Mgr. Diana Kováčová
MUDr. Mária Králová, PhD.
MUDr. Ivan Majerčák
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
MUDr. Adela Penesová, PhD.
MUDr. Marek Rác, PhD.
PharmDr. Peter Stanko
PhDr. Eva Szabóová
doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
RNDr. JUDr. Hana Vrabcová